Archief: 

Gemeente Zaventem is gul voor de jeugd: miljoen euro voor gebouwen Scouts

2018 lijkt het jaar van de Zaventemse jeugdwerking te worden.

14 feb 2018

2018 lijkt het jaar van de Zaventemse jeugdwerking te worden. Naast de komst van multisportveldjes in alle deelgemeenten, wordt er ook een miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe lokalen voor Chiro Sterrebeek, Scouts Zaventem en Europascouts Nossegem.

De plannen van de gemeente om de infrastructuur van de Chiro en beide scoutsverenigingen op te waarderen, zitten al langer in de pijplijn maar krijgen nu op korte termijn vorm. Zo heeft het gemeentecollege de bouwwerken voor Scouts Zaventem zopas toegewezen aan een Vlaams bouwbedrijf, waardoor de werken in de loop van maart kunnen starten.

Containers

“Men zal beginnen met stevige funderingen omdat de ondergrond vrij drassig is”, zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “De bouw zal vrij snel gaan omdat wordt gewerkt met staalbouw. We hopen dat de scouts hun nieuwe werkjaar kunnen starten in de nieuwe lokalen. Ondertussen kunnen ze gebruikmaken van tijdelijke containers die al op het terrein staan.” De architect is er echter niet zeker dat de lokalen in september klaar zullen zijn.

Vanaf de zomer van 2019 zal ook de Speelpleinwerking van de gemeente de nieuwe lokalen kunnen gebruiken.

De scouts reageren opgetogen. “De plannen werden om diverse redenen meermaals uitgesteld, dus we zijn erg blij dat de werken in maart kunnen beginnen”, zegt Stef Andries van de vzw Slim, een groep van oud-leiders die het nieuwbouwproject opvolgt. “De huidige lokalen zijn afgeleefd en te klein. Gelukkig kregen we containers ter beschikking om het plaatsgebrek op te vangen. Wij klussen met in verouderde de lokalen, maar ideaal is dat niet.”

Welke rol Slim na de bouw zal spelen, is nog niet helemaal duidelijk. “Het was in eerste instantie de bedoeling om met onze handige Harry's zo veel mogelijk werkjes in de nieuwbouw op te knappen. Of dat nog nodig zal zijn, moet worden bekeken tijdens een overlegmoment met de gemeente. Het is wel onze bedoeling de werking van de vzw voort te zetten. We kregen inmiddels de bevestiging dat we mogen instaan voor het beheer van de nieuwe infrastructuur.”

Toegankelijk bos

Ook voor Chiro Mik Mak uit Sterrebeek is er goed nieuws. Voor Mik Mak werden vorige week moderne modulaire units geïnstalleerd in de Zeenstraat. “Momenteel worden de nodige voorzieningen nog aangesloten, maar in maart kunnen ze verhuizen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Chiro Mik Mak krijgt een nieuw onderkomen in het nieuwe Zeenpark, met heel wat speelgelegenheid en een sportterreintje. De Chiro zit met de gemeente aan de tekentafel voor de uitwerking van definitieve lokalen. Die worden volgende legislatuur opgetrokken in het bos naast het Zeen. Er komt een speelweide. Het bos van acht hectare wordt grotendeels toegankelijk voor het brede publiek.”

Ook de Europascouts van Nossegem begint 2018 met mooie vooruitzichten. Zij krijgen van de gemeente een terrein ter beschikking aan de Stokerijstraat in Nossegem, vlak aan de Kersenberg. Daar wordt het project van Zaventem Aan Zet gerealiseerd, met ruimte voor sport en spel en een nieuw bos.

De Europascouts zullen hun intrek kunnen nemen in nieuwe lokalen die worden gebouwd door de Nossegemse kerkfabriek. De eerste plannen zijn al getekend en worden nu verder verfijnd. Er zal dan ook binnenkort een bouwvergunning worden ingediend bij de gemeente.

Tot slot heeft ook de Chiro van Zaventem een investeringssubsidie van 12.000 euro gekregen voor herstellingswerken in haar lokalen in de Groenstraat.

Bron: HLN

Artikel in het Nieuwsblad