Contacteer SLIM!

Heb je nog vragen? Wilt u een steentje bijdragen?

Via e-mail:    slim@scoutszaventem.be of via onderstaand formulier:


Per post:     Luc Picard (Voorzitter), Doggeweg 7, 1930 Zaventem

Website:     slim.scoutszaventem.be

Facebook:     SLIMZaventem

Onze Lokalen