Archief: 

Ons gebouw is polyvalent en... energiezuinig

Praktische informatie over de Scoutslokalen

17 feb 2020

Polyvalent

De nieuwe Scoutslokalen worden elke zondag gebruikt voor de wekelijkse Scoutsvergaderingen, maar ook daarnaast worden ze gebruikt door de Scoutsleiding en SLIM om te vergaderen, tijdens de vakties vindt de Speelpleinwerking er een onderdak, en sinds kort kunnen erkende Zaventemse verenigingen de lokalen gebruiken/huren voor hun activiteiten.

Fuiven en overnachtingen zijn niet toegelaten

Wil je de lokalen gebruiken? 

Energiezuinig

Het Zaventemse Gemeentebestuur heeft kosten noch moeite gespaard om niet alleen een mooi maar ook duurzaam en energiezuinig gebouw te bouwen.

Zo investeerde de gemeente in extra geisoleerde sectionaalpoorten, een energiezuinige verwarmingsinstallatie met 'recyclage' van de reeds verwarmde binnenlucht. Die temperatuur is laag genoeg om weinig te verbruiken, maar hoog genoeg om condensatie in het gebouw te vermijden. De verwarmingsinstallatie heeft bovendien een hoger rendement als je het gebouw in één keer opwarmt.

Ook worden de lokalen enkel verlicht met zuinige LED-verlichting, en wordt de verwarming en verlichting automatisch in- en uitgeschakeld door een combinatie van bewegingsdetectoren en timers.

Om het gebouw te vrijwaren van vorst en om energiepieken te vermijden, wordt het gebouw automatisch verwarmd tot de gangbare onderhoudstemperatuur van 15°C.

De lichtkoepels in elk van de taklokalen zorgen ook voor het nodige daglicht, waardoor de LED verlichting pas later inschakelt.

Vragen?