Nieuwe Lokalen voor Scouts Zaventem!

Concepttekening van het nieuwe lokaalHet Gemeentebestuur van Zaventem steunde Scouts Zaventem financieel én logistiek voor de bouw van een nieuw lokaal voor de leden van de Zaventemse Scoutsvereniging. Het nieuwbouwproject werd in juli 2019 opgeleverd, en er worden lokalen voor de 7 takken voorzien die tevens als polyvalente ruimte kan worden gebruikt.

Om dit bouwproject tot een goed einde te brengen richtten enkele oudgroepsleiders en ouders in oktober 2015 de VZW “ScoutsLokalen IMbroek”, afgekort “SLIM' op. De vzw heeft als doelstelling het bouwproject te coördineren samen met de Gemeente, en zal optreden als beheerder van de lokalen en hun infrastructuur.

Om ervoor te zorgen dat de Zaventemse Scouts betrokken blijft bij de bouw van hun nieuw lokaal, maken zij deel uit van de werkende leden van de VZW.

We danken het Gemeentebestuur hartelijk voor de vlotte samenwerking en financiële steun!

slimvzw@scoutszaventem.be  SLIM op Facebook Lokalen Huren? 

SLIM Nieuws

Archief: 

Ons gebouw is polyvalent en... energiezuinig

Praktische informatie over de Scoutslokalen

17 feb

Polyvalent

De nieuwe Scoutslokalen worden elke zondag gebruikt voor de wekelijkse Scoutsvergaderingen, maar ook daarnaast worden ze gebruikt door de Scoutsleiding en SLIM om te vergaderen, tijdens de vakties vindt de Speelpleinwerking er een onderdak, en sinds kort kunnen erkende Zaventemse verenigingen de lokalen gebruiken/huren voor hun activiteiten.

Fuiven en overnachtingen zijn niet toegelaten

Wil je de lokalen gebruiken? 

Energiezuinig

Het Zaventemse Gemeentebestuur heeft kosten noch moeite gespaard om niet alleen een mooi maar ook duurzaam en energiezuinig gebouw te bouwen.

Zo investeerde de gemeente in extra geisoleerde sectionaalpoorten, een energiezuinige verwarmingsinstallatie met 'recyclage' van de reeds verwarmde binnenlucht. Die temperatuur is laag genoeg om weinig te verbruiken, maar hoog genoeg om condensatie in het gebouw te vermijden. De verwarmingsinstallatie heeft bovendien een hoger rendement als je het gebouw in één keer opwarmt.

Ook worden de lokalen enkel verlicht met zuinige LED-verlichting, en wordt de verwarming en verlichting automatisch in- en uitgeschakeld door een combinatie van bewegingsdetectoren en timers.

Om het gebouw te vrijwaren van vorst en om energiepieken te vermijden, wordt het gebouw automatisch verwarmd tot de gangbare onderhoudstemperatuur van 15°C.

De lichtkoepels in elk van de taklokalen zorgen ook voor het nodige daglicht, waardoor de LED verlichting pas later inschakelt.

Vragen? 

Onze nieuwe lokalen werden feestelijk geopend!

burgemeester Ingrid Holemans en schepen van Jeugd Bart Dewandeleer knipten het lintje

07 jul

Na vijf jaar hard werken is VZW SLIM superblij om de lokalen officiëel te mogen openen!

We danken:

  • Burgemeester Ingrid Holemans en het voltallige gemeentebestuur voor de financiële steun en samenwerking
  • De (ex-)schepenen van Openbare Werken; Luc Vander Elst en Wim Driesen alsook de medewerkers voor de goeie opvolging van de werken
  • De Schepen voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Jeugd; Bart Dewandeleer voor zijn steun en inzicht
  • Architectenbureau EBTCA, en meerbepaald Tom Caluwaerts
  • De leden van VZW SLIM; Luc Picard, Isabelle Deruisseau, Adriaan Vandendriessche en Stef Andries, alsook de groepsleiding van Scouts Zaventem
  • De verschillende vrijwilligers die komen helpen zijn op de klusdagen
  • en iedereen die we vergeten zijn :-)

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2019 wordt de polyvalente zaal voor de eerste keer gebruikt door de Zaventemse Scoutsvrienden van het Bier; de Oud-leiding van Scouts Zaventem organiseren dan hun 16e Streekbierenweekend in onze nieuwe Scoutslokalen in Zaventem.

Artikel in HLN van 7 juli 2019

Binnen exact één maand is het officiële opening!

De werken vorderen intussen prima...

06 jun

Op 5 juni j.l. ging het bestuur van VZW SLIM, de Groepsleiding (tevens lid van het bestuur) samen met de Jeugddienst en bevoegde Schepen Dewandeleer een kijkje nemen in de nieuwe Scoutslokalen.

We konden allemaal vaststellen dat de werken prima vorderen, en zijn superblij om te melden dat binnen exact één maand de officïele opening zal kunnen worden gevierd van de nieuwe Scoutslokalen.

Afspraak op zaterdag 6 juli op de Scoutsterreinen voor de officiële opening van de nieuwe Scoutslokalen

Hou onze Facebook pagina in de gaten 

Het Gemeentebestuur biedt jullie een hapje en drankje aan, verzorgd door de Scouts en Gidsen van Zaventem, die vanaf vrijdag 5 juli hun grootse ISF feestweekend organiseren.

Heb je de smaak te pakken en lust je wel een lekker stukje gebraden varken aan het spit? Dan kan je aansluiten voor hun grote BBQ.

Bestel kaarten voor BBQ of Varkentje  Meer info over de Imbroekse Scoutsfeesten

Bekijk alvast de foto's van de werken...

Foto's van de werken

De bouw van ons nieuw lokaal vordert goed!

Oplevering voorzien in juli 2019

12 feb

Goed nieuws, want de bouw van ons lokaal vordert heel goed!

Het heien van de funderingspalen duurde even, en kort na het gieten van de funderingsplaat was het bouwverlof, maar nu is de staalconstructie klaar, de betonplaten geplaatst en de panelen bijne allemaal gemonteerd.
Eindelijk begint ons lokaal vorm te krijgen!

De architect verwacht dat het gebouw tegen deze zomer, meerbepaald juli 2019, kan worden opgeleverd.

De kans is zelfs groot dat we jullie een eerste rondleiding kunnen geven tijdens de Imbroekse Scoutsfeesten op 5,6 en 7 juni 2019!

Keuken

We hebben met de VZW ook niet stil gezeten, en een prachtige tweedehands maar professionele keuken bij elkaar gesprokkeld.Op zaterdag 16 maart organiseren we een nieuwe SLIM Klusdag om de keukenapparatuur een goed te poetsen.

Bekijk de foto's van eind januari

Gemeente Zaventem is gul voor de jeugd: miljoen euro voor gebouwen Scouts

2018 lijkt het jaar van de Zaventemse jeugdwerking te worden.

14 feb

2018 lijkt het jaar van de Zaventemse jeugdwerking te worden. Naast de komst van multisportveldjes in alle deelgemeenten, wordt er ook een miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe lokalen voor Chiro Sterrebeek, Scouts Zaventem en Europascouts Nossegem.

De plannen van de gemeente om de infrastructuur van de Chiro en beide scoutsverenigingen op te waarderen, zitten al langer in de pijplijn maar krijgen nu op korte termijn vorm. Zo heeft het gemeentecollege de bouwwerken voor Scouts Zaventem zopas toegewezen aan een Vlaams bouwbedrijf, waardoor de werken in de loop van maart kunnen starten.

Containers

“Men zal beginnen met stevige funderingen omdat de ondergrond vrij drassig is”, zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “De bouw zal vrij snel gaan omdat wordt gewerkt met staalbouw. We hopen dat de scouts hun nieuwe werkjaar kunnen starten in de nieuwe lokalen. Ondertussen kunnen ze gebruikmaken van tijdelijke containers die al op het terrein staan.” De architect is er echter niet zeker dat de lokalen in september klaar zullen zijn.

Vanaf de zomer van 2019 zal ook de Speelpleinwerking van de gemeente de nieuwe lokalen kunnen gebruiken.

De scouts reageren opgetogen. “De plannen werden om diverse redenen meermaals uitgesteld, dus we zijn erg blij dat de werken in maart kunnen beginnen”, zegt Stef Andries van de vzw Slim, een groep van oud-leiders die het nieuwbouwproject opvolgt. “De huidige lokalen zijn afgeleefd en te klein. Gelukkig kregen we containers ter beschikking om het plaatsgebrek op te vangen. Wij klussen met in verouderde de lokalen, maar ideaal is dat niet.”

Welke rol Slim na de bouw zal spelen, is nog niet helemaal duidelijk. “Het was in eerste instantie de bedoeling om met onze handige Harry's zo veel mogelijk werkjes in de nieuwbouw op te knappen. Of dat nog nodig zal zijn, moet worden bekeken tijdens een overlegmoment met de gemeente. Het is wel onze bedoeling de werking van de vzw voort te zetten. We kregen inmiddels de bevestiging dat we mogen instaan voor het beheer van de nieuwe infrastructuur.”

Toegankelijk bos

Ook voor Chiro Mik Mak uit Sterrebeek is er goed nieuws. Voor Mik Mak werden vorige week moderne modulaire units geïnstalleerd in de Zeenstraat. “Momenteel worden de nodige voorzieningen nog aangesloten, maar in maart kunnen ze verhuizen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Chiro Mik Mak krijgt een nieuw onderkomen in het nieuwe Zeenpark, met heel wat speelgelegenheid en een sportterreintje. De Chiro zit met de gemeente aan de tekentafel voor de uitwerking van definitieve lokalen. Die worden volgende legislatuur opgetrokken in het bos naast het Zeen. Er komt een speelweide. Het bos van acht hectare wordt grotendeels toegankelijk voor het brede publiek.”

Ook de Europascouts van Nossegem begint 2018 met mooie vooruitzichten. Zij krijgen van de gemeente een terrein ter beschikking aan de Stokerijstraat in Nossegem, vlak aan de Kersenberg. Daar wordt het project van Zaventem Aan Zet gerealiseerd, met ruimte voor sport en spel en een nieuw bos.

De Europascouts zullen hun intrek kunnen nemen in nieuwe lokalen die worden gebouwd door de Nossegemse kerkfabriek. De eerste plannen zijn al getekend en worden nu verder verfijnd. Er zal dan ook binnenkort een bouwvergunning worden ingediend bij de gemeente.

Tot slot heeft ook de Chiro van Zaventem een investeringssubsidie van 12.000 euro gekregen voor herstellingswerken in haar lokalen in de Groenstraat.

Bron: HLN

Artikel in het Nieuwsblad

Eindelijk aannemer voor nieuwe scoutslokalen gevonden

Het schepencollege heeft de bouw van de nieuwe scoutslokalen maandagavond toegewezen

14 feb

Het schepencollege heeft de bouw van de nieuwe scoutslokalen maandagavond toegewezen aan een Vlaams bouwbedrijf. De jeugdbeweging zou in september een nieuw onderkomen moeten hebben.

De bouw van de nieuwe scoutslokalen moest eigenlijk al in november van vorig jaar starten. Maar omdat er slechts één - te dure - aannemer gevonden werd, moest het schepencollege het bestek aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd en maandagavond werd dan toch een aannemer aangeduid. Die kan al in maart starten met de werken.

”Eerst moeten stevige funderingen gebouwd worden, gezien de ondergrond in de Imbroekstraat vrij drassig is”, zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). “We hebben voor de iets goedkopere staalbouw gekozen. Er komen zes lokalen en een atrium, dat buiten zal liggen maar wel overdekt wordt.”
 

Containers

“We hopen dat de jeugdbeweging het nieuwe werkjaar in de langverwachte lokalen kunnen starten”, vult schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V) aan. “Intussen kunnen ze wel gebruikmaken van tijdelijke containers die al op het terrein staan. Vanaf de zomer van 2019 zal ook de speelpleinwerking van de gemeente gebruikmaken van de nieuwe lokalen.”

Ook andere jeugdbewegingen in groot-Zaventem hebben bouwplannen. De gemeente maakt er in totaal 1 miljoen euro voor vrij. Zo komen er nieuwe lokalen voor de Chiro van Sterrebeek, die in maart al verhuist naar tijdelijke units in het Zeenpark. De Europascouts uit Nossegem krijgen dan weer een terrein ter beschikking in de Stokerijstraat, waar op termijn ook een nieuw lokaal gebouwd zal worden. Tot slot heeft ook de Chiro van Zaventem een investeringssubsidie van 12.000 euro gekregen voor herstellingswerken aan de lokalen in de Groenstraat. Hier worden voornamelijk ramen en deuren onder handen genomen. (RDK)

Bron: HLN

Artikel in HLN

We staan terug in de krant :-)

We hebben een bouwvergunning gekregen voor onze nieuwe lokalen

29 mei

De scouts van Zaventem hebben een bouwvergunning gekregen voor hun nieuwe lokalen in de Imbroekstraat. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt de eerste steen in oktober gelegd. Verwacht wordt dat de nieuwe lokalen in de zomer van 2018 klaar zullen zijn. Kostprijs: 560.000 euro.

De huidige scoutslokalen in de Imbroekstraat zijn afgeleefd en dringend aan vervanging toe. Al geruime tijd zijn er plannen voor een nieuwbouw, maar nu komt er schot in de zaak.

Starten op 1 oktober

Zo werd de bouwvergunning onlangs afgeleverd en maandag keurde de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een aannemer goed. 'We verwachten dat we rond 1 oktober kunnen starten met de bouw van de nieuwe lokalen', zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). 'De huidige lokalen worden afgebroken en vervangen door één groot gebouw, dat binnenin naar wens ingedeeld kan worden dankzij verschuifbare wanden. Tijdens de werken zullen de scouts onderdak krijgen in vijf containers die de voorbije jaren dienst deden als klaslokalen voor de gemeenteschool in Zaventem. Na de zomervakantie verhuizen de leerlingen naar de nieuwe school, waarna de containers vrij komen. De units zullen op een grote afstand van de werfzone geplaatst worden, zodat de scouts zonder problemen kunnen spelen.'

Zomer 2018

De schepen verwacht dat de nieuwe lokalen in de zomer van 2018 klaar zullen zijn. 'Zo kan de speelpleinwerking er die zomer voor het eerst terecht. De scouts zouden hun nieuwe scoutsjaar vervolgens in hun nieuwe lokalen kunnen aanvatten.'

560.000 euro

De totale kostprijs van de werken bedraagt 560.000 euro. De gemeente zal het gebouw overdragen naar het Autonoom Gemeentebedrijf. Dat zal het op haar beurt aan verschillende jeugdgroepen verhuren. Het zal dus niet alleen door de scouts gebruikt worden. (RDK)

Artikel in HLN