Het Bestuur van vzw SLIM

vzw SLIM werd opgericht op 14 oktober 2015. De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Het Bestuur

Van rechts naar links:

  • Voorzitter: Luc Picard
  • Ondervoorzitter: Adriaan Vandendriessche
  • Penningmeester: Stef Andries
  • Secretaris: Isabelle Deruisseau

Om de continuiteit te garanderen en de goede samenwerking met de Scoutsgroep te garanderen, wers statutait vastgelegd dat 50% van de werkende leden (met stemrecht) Scoutsleiding moet zijn, met tenminste 1 lid van de groepsleiding.

slimvzw@scoutszaventem.be